English German Spanish

Politica de privacitat

La mercantil RAD INVESTMENTSL ha dissenyat una política de privacitat, establint els mitjans i procediments necessaris per dur-la a terme.

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LO 15/1999 de 13 de desembre), s'entén per dades personals "qualsevol informació concernent a persones físiques identificades o identificables.
Totes les dades personals facilitades per Vostè a través del lloc web titularitat de RAD INVESTMENTSL, seran incorporades a un fitxer / s de titularitat de la citada mercantil.

La mercantil RAD INVESTMENTSL tractarà les dades facilitades per Vostè amb la finalitat de realitzar enviaments publicitaris i altra informació comercial, per diferents mitjans, sobre l'empresa, properes promocions, promocions especials, documentació de diferent naturalesa i altra informació comercial.

Vostè garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes, actualitzades, sent directament responsable de qualsevol danys o perjudici, directe o indirecte que pogués causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació. Vostè accepta de manera expressa que, totes les dades de caràcter personal que faciliti a la mercantil RAD INVESTMENTSL, pugui ser cedida a altres empreses del grup (Grup RADSPORT).
Si les dades facilitades per Vostè fossin d'un tercer, garanteix que el tercer ha estat informat de manera fefaent dels continguts de la present política i que consta la seva acceptació per escrit per facilitar les seves dades a l'empresa RAD INVESTMENTSL o a empreses del Grup RADSPORT.

Seguretat.- La mercantil RAD INVESTMENTSL, dins de la serietat i compromís que el caracteritza en totes les actuacions i activitats i, per garantir al màxim la seguretat i confidencialitat de les seves dades, ha adoptat els nivells de seguretat requerits de protecció de les seves dades personals i, a més, ha instal·lat els mitjans tècnics necessaris per evitar que es produeixi la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a través del web de RADSPORT.

Vostè té dret d'exercitar, si ho considera oportú i com estableix la LOPD 15/1999 de 13 de desembre, els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades, per escrit dirigit a:

RAD INVESTMENTSL
Unitat de Protecció de Dades
Avinguda Serra de Gredos maig 11 1A
28691 Villanueva de la Cañada - MADRID

En el moment en que vostè aporti les seves dades de caràcter personal podrà manifestar el seu desig de NO REBRE comunicacions comercials electròniques per part de RAD INVESTMENTSL.

Butlletí Rad Son Servera

Segueix-nos a Facebook